SAXON program

SAXON PROGRAM RANOG UČENJA

SAXON program ranog učenja pruža sveobuhvatan odgojno-obrazovni plan koji sadrži visoko motivirajuće aktivnosti. On pruža djeci ohrabrujuća prva iskustva u školskom okruženju kao i ugodan uvod u osnovne pojmove koji utiču na njihove živote. Na dnevnoj bazi djeca posmatraju, pitaju, diskutuju i učestvuju. Uče o ponašanju i radu sa drugima i postaju prilagođena na razredne rutine i očekivanja. Program gradi snažne temelje za razvoj početne pismenosti sa aktivnostima koje grade fonetsku svijest i upoznaju djecu sa odnosom između slova i glasova.

Dječije potrebe i sposobnosti se u potpunosti poštuju u SAXON programu ranog učenja. Djeca napreduju kroz kombinaciju predvidive rutine, sigurnog i prijatnog okruženja i visokih očekivanja. Izlaganje mnogim interesantnim konceptima, zajedno sa snažnim isticanjem razvoja jezičkih sposobnosti, usmenog izražavanja i razrednih diskusija, poboljšava sticanje vokabulara i njegovog širenja kod djece, jača njihovo samopoštovanje i samopouzdanje i priprema ih za kasniji školski uspjeh.

SAXON program ranog učenja je profesionalno osmišljen da ujedini navedena područja razvoja sa elementima moralnog odgoja / odgoja karaktera kako bi se zadovoljile sve potrebe djeteta.

Područja učenja i područja razvoja

Jezik umjetnosti i pismenosti
Matematika
Moja okolina
Društvo
Likovna kultura
Zdravlje i sigurnost
Lični i socijalni razvoj
Tjelesni razvoj
Primjena tehnologije
Moralni odgoj / odgoj karaktera