Raspored zvona osnovna

 

Ponedjeljak - Petak

ČasVrijeme
Registracija06:45 - 08:00
Doručak08:00 - 08:30
1. čas08:35 - 09:15
Pauza09:15 - 09:25
2. čas09:25 - 10:05
Pauza10:05 - 10:15
3. čas10:15 - 10:55
Pauza10:55 - 11:05
4. čas11:05 - 11:45
Pauza11:45 - 11:50
Vrijeme za čitanje11:50 - 12:15
Pauza (ručak)12:15 - 13:00
5. čas13:00 - 13:40
Pauza13:40 - 13:50
6. čas13:50 - 14:30
Pauza14:30 - 14:40
7. čas14:40 - 15:20
Slobodne aktivnosti - pomoć pri izradi zadaće15:20 - 16:30