Rana edukacija

VISOKO-KVALITETNA RANA EDUKACIJA

Naša visoko-kvalitetna rana edukacija se odvija u prijatnom okruženju koje promoviše aktivno učenje kroz igru. Odnos broja odgajateljica i djece (2:20) dopušta našim iskusnim, profesionalnim, certificiranim odgajateljicama i našim iskusnim i brižnim asistenticama da se fokusiraju na cjelokupan tjelesni i mentalni razvoj svakog djeteta pojedinačno. U našem vrtiću obezbjeđujemo visoko-kvalitenu predškolsku edukaciju kroz aktivnosti u malim grupama u okruženju koje je struktuirano, izazovno, brižno i dobro organizovano u odnosu na interese djeteta za centre učenja, koji su dalje ispunjeni svijetlim, osnovnim bojama, te raznim manipulativnim materijalima, gdje djeca eksperimentišu, istražuju, igraju se i dijele.

CILJEVI I ZADACI

Ciljevi i zadaci Ustanove uklapaju se u opće ciljeve predškolskog odgoja i obrazovanja, a to je da se u skladu sa naučnim dostignućima osiguraju optimalni uslovi za tjelesni, intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj i uspješan dalji odgoj i obrazovanje djece.To znači da nam je primarni zadatak očuvati tjelesno i mentalno zdravlje djeteta, podsticati cjelovitost razvoja svih funkcija, sposobnosti i mogućnosti u skladu sa naučnim spoznajama i zakonitostima dječijeg razvoja, doprinositi cjelovitom razvoju dječije ličnosti i kvalitetu njegovog života.

Grupe za sve uzraste

Mlađa jaslička (1-2), Starija jaslička (2-3), Mlađa uzrasna grupa (3-4.5), Starija uzrasna grupa (4.5-6)

Zdravi i hranjivi obroci

Doručak, ručak i dvije užine

Vanjski prostor

Vrtić posjeduje fantastičan vanjski prostor koji koristimo svakog popodneva tokom godine kako bismo djeci ne samo omogućili da se igraju i uživaju na svježem zraku, već i da istražuju svijet oko sebe.

Radno vrijeme

6:30 - 16:30 sati

PROGRAM

Programska usmjerenja

Stvaranje i razvijanje pozitivnih socio-emocionalnih odnosa
Poticanje spontanih dječijih aktivnosti
Čuvanje i jačanje dječijeg zdravlja
Formiranje elementarnih higijenskih i drugih navika
Pravilan razvoj dječijeg organizma
Razvoj motorike i fizičkih sposobnosti djeteta
Bogaćenje dječijeg iskustva o ljudima, predmetima i pojavama iz neposredne dječije okoline
Razvoj matematičkih pojmova i relacija
Razvoj govora i drugih vidova samoizražavanja
Razvoj intelektualnih i moralnih sposobnosti i dr.

Produžene i zabavne aktivnosti

Poučni i zabavni izleti
Razigrane rođendanske zabave
Projekti u kuhanju
Kreativne, tematske radionice za djecu i roditelje, kao i radionice iz Moralnog odgoja za djecu i roditelje
Specijalni petak
Produžene i zabavne aktivnosti
Odabrani edukativni filmovi
Senzorne / osjetilne aktivnosti
Aktivnosti iz “praktičnog života”

Programiranje za određenu uzrasnu grupu vrši se u skladu sa operativnim programom i planom rada Ustanove, općim odgojno-obrazovnim zadacima i orijentacijskim programskim sadržajima za određeni uzrast djece, te karakteristikama odgojne grupe i individualnim potrebama djece. Starija i mlađa uzrasna grupa rade po principu SAXON programa. Tokom godine, različitim temama će se obuhvatiti svi domeni dječije stvarnosti i dječijih interesovanja kao i svi razvojni zadaci određenog uzrasta.