Naši učenici Harun Hindija i Nudžeim Selimović dobili Zlatnu značku UNSA sa prosjekom 10.00