Melika Lošić je regionalna finalistica Google Science Fair takmičenja projekata, najvećeg takvog tipa u svijetu