Dnevne aktivnosti

 

Ponedjeljak - Petak

AktivnostVrijeme
Registracija06:30 - 08:00
Doručak08:00 - 08:45
Pospremane i lična higijena08:45- 09:00
Vrijeme za aktivnosti09:00 - 12:00
Ručak12:00 - 12:45
Pospremane i lična higijena12:45 - 13:00
Spavanje13:00 - 14:15
Vrijeme za aktivnosti14:15 - 16:30